Koiran vuosi, toinen osa

January 12, 2018 by Vilma Ranki

Vilma, Wunderdogilla elokuusta 2017 lähtien

 

Toimitusjohtajamme Mika kirjoitti katsauksen Wunderdogin kolmeen viimeiseen vuoteen ja siitä, miten kulttuuri kulkee jatkossakin kasvun mukana. Itse olen liittynyt kolmivuotiaan Wunderdogin markkinointitiimiin viime elokuussa. Talossa oli jo silloin lähes kuusikymmentä henkilöä. Koin tulevani melko isoon yritykseen. Kirjoitin kokemuksistani aiheeseen liittyen uuden tulokkaan näkökulmasta.

 

Olin kuullut yhteisöllisyydestä yhtenä Wunderdogin perusarvoista. Näin sen nopeasti olevan totta. Suuri määrä ihmisiä kuitenkin tarkoittaa, että ihmisiin tutustumiseen menee aikaa ja kesti jonkin aikaa, ennen kuin henkilökohtaisesti koin sen yhteisöllisyyden. Alusta alkaen tunsin itseni kuitenkin tervetulleeksi ja nopeasti sain huomata, että apua ja tukea mihin tahansa löytyy aina. Kaikilta. Jotain on selkeästi siis tehty oikein.

 

Esimiehettömässä ja matalan hierarkian organisaatiossa jokaisen tulee toteuttaa yleisiä ja yhteisiä käytänteitä omalla toiminnallaan kaikkien ollessa yhteisvastuussa homman toimimisesta.  Mielenkiintoista on seurata, miten taataan, että uusi työntekijä on osa porukkaa, jotta yhteisöllisyys toteutuu sen ollessa ratkaiseva tekijä kaikessa Wunderdogin tekemisessä.

 

Rekryn rooli on tärkeä ja ollaan selkeästi onnistuttu löytämään oikeita ihmisiä. Mutta uskon vahvasti myös, että paikka muokkaa ihmistä ja opettaa yhteisöllisyyttä, siten sen tavallaan ruokkien itse itseään. Kun kulttuurin on sisäistänyt pidempään firmassa ollut porukka, omaksuu sen yksittäinen uusi tulokas nopeasti. Toki joukon kasvaessa on luonnollista, että pienempiä porukoita syntyy ihmisten kesken. Mutta kaikilla on kuitenkin sama, jaettu metaidentiteetti, joka tuntuu olevan hyvin vahva Wunderdogilla, ja se yhdistää.

 

Toisiin tutustumista ja yhdessä tekemistä pyritään edistämään monin keinoin. Joka perjantainen yhteinen aamiainen ja viikkokatsaus tuo koko porukan yhteen, kun muuten tyypillisesti ainakin osa viikosta työskennellään asiakkaiden luona. Lähellä asiakasta kuitenkin saadaan parhaat tulokset aikaan. Yhteistä ajanvietettä järjestetään niin koulutuksien kuin sisäisten tapahtumien muodossa ja porukka on omatoimisesti aktiivinen viettämään aikaa yhdessä vapaa-ajallakin. Kavereiden kanssa työskenteleminen sitouttaa ja motivoi. Osaamista jaetaan niin perjantaisin pidettävissä tekkisessioissa kuin jatkuvasti pitkin viikkoakin tiimeissä työskennellessä. Rennolla meiningillä ja aktiivisella kommunikoinnilla pyritään avoimuuteen ja psykologiseen turvallisuuden tunteeseen, joka kannustaa rohkeaan kokeiluun epäonnistumisenkin kustannuksella. Vastuuta saa niin paljon kuin sitä on valmis ottamaan, mikä tekee luottamuksesta yhden Wunderdogin perusarvoista kaikkien wunderdogilaisten välillä.

 

Työntekijöiden viihtyvyys on ollut prioriteettilistan kärjessä Wunderdogin syntymästä tähän päivään saakka ja se on pitänyt paikkansa hyvin vielä kolme vuotta ja 80 rekryä myöhemmin. Kasvu voi helposti tuntua uhkaavalta yrityskulttuurin säilymisen kannalta, mutta kun pohjatyö on tehty hyvin ja oikeisiin asioihin panostetaan jatkossakin, ei kasvu ole kulttuurin uhka.

 

Kasvu tarkoittaa mielestäni yksittäisen työntekijän kannalta mahdollisuuksien lisääntymistä, kun kansainvälistytään, asiakasprojektit ja sisäiset projektit lisääntyvät ja kannattavuus paranee. Se tarkoittaa myös porukan diversiteetin ja eri alojen osaamisen edustuksen lisääntymistä. Itse siis koen sen olevan mahdollisuus tutustua uusiin ammattilaisiin ja oppia heiltä. 

 

Näillä ajatuksilla on hyvä jatkaa vuotta 2018, koiran vuotta.

Comments anyone?