Kiky-tunteja apurahana opiskelijoille

April 21, 2018 by Anna-Maria La Fiura

Viime vuonna syntyneen kiky-sopimuksen jälkimainingeissa kävimme yrityksessämme sisäistä keskustelua siitä, millä tavalla vaikutamme tehokkaimmin sekä yrityksemme että alan yleiseen kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä. Keskustelujen pohjalta kiky-aikaa käytettiin mm. vapaaehtoistyöhön, itseopiskeluun ja urheiluun.

Syntyi myös ajatus siitä, että mitä jos ehdotettua vuorokauden työajan lisäystä käytettäisiinkin yliopistossa käytävän moraalis-eettisen keskustelun ja tutkimuksen tukemiseen? Tämän seurauksena päätimme lahjoittaa lisätystä työajasta seurannutta liikevaihtoa 10.000€:n stipendin verran Helsingin Yliopiston Humanististen- ja Yhteiskuntatieteiden rahastolle nuoren tutkijan työn tukemiseen.

 

“Käytännöllinen filosofia on varmasti merkityksellistä myös tulevaisuudessa. Moni meistä on kiinnostunut perustavanlaatuisista ongelmista ja siitä mitä tämä kaikki oikein merkitsee," sanoo lahjoituksen kohdetta ehdottanut Antti Takalahti.

 

Helsingin ylipiston stipendiaattien ja lahjoittajien juhlassa Wunderdogin lahjoitukset saivat tohtoriopiskelijat Mattias Lehtinen ja Tero Ijäs.

Comments anyone?